Jarosław Bednarczyk


Google


Sales Manager CEE

Tytuł wystąpienia: From Accuracy to Prediction - new era of digital marketing

Dynamicznie rozwijający się świat nowych technologii stwarza marketerom nowe możliwości w kontekście budowania zaawansowanych modeli zachowań użytkowników w oparciu o posiadane dane. Ostatnie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w połączeniu z planami usunięcia “cookies” z przestrzeni marketingowej powodują, że jeszcze mocniej musimy polegać na posiadanej przez nas wiedzy o naszych klientach . W jaki sposób połączyć te dwa obszary? Jak efektywnie integrować różne źródła danych? Dlaczego dla marketera ważniejsze od reagowania na działania użytkownika powinna być próba przewidzenia tego, co wydarzy się w przyszłości? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w trakcie prezentacji.

BIO: