Tomasz Kalko


Blachy Pruszyński


Dyrektor ds. Rozwoju

Tytuł wystąpienia: Nie ma jednego typu klienta – czyli o rożnych sposobach myślenia

Podstawowe podziały psychologiczne warunkujące tworzenie treści reklamowych.
Dlaczego stworzenie reklamy uniwersalnej jest tak trudne?  Jak budować treści reklamowe, by trafiały do różnych osób?
Jak współpracować w zespole na poziomie kreatywnym oraz jak  go stworzyć? I dlaczego pesymiści są bardzo potrzebni w każdym zespole?
Na te oraz wiele innych pytań związanych ze stworzeniem przekazu reklamowego, który trafi do różnych klientów odpowie Tomasz Kalko, trener, mentor, mówca motywacyjny oraz Dyrektor ds. Rozwoju, w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI.

BIO:

Trener, Coach, Mentor, Mówca Motywacyjny oraz Menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem. Przeszkolił ponad 25.000 osób.

Dyrektor ds. Rozwoju, w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i Mentorów. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Praktyk biznesu. Menadżer w dużych firmach produkcyjnych. Twórca wielu modeli motywacyjnych dla działów sprzedaży. Doświadczenie niezbędne w procesie szkoleń i mentoringu, zdobył budując sieci dystrybucyjne Polsce i za granicą.

Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z przywództwa, sprzedaży, zarządzania sprzedażą, motywacji, komunikacji, oraz wystąpień publicznych.