Tomasz Kalko


Blachy Pruszyński


Dyrektor ds. Rozwoju

Tytuł wystąpienia:

BIO:

Trener, Coach, Mentor, Mówca Motywacyjny oraz Menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem. Przeszkolił ponad 25.000 osób.

Dyrektor ds. Rozwoju, w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i Mentorów. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Praktyk biznesu. Menadżer w dużych firmach produkcyjnych. Twórca wielu modeli motywacyjnych dla działów sprzedaży. Doświadczenie niezbędne w procesie szkoleń i mentoringu, zdobył budując sieci dystrybucyjne Polsce i za granicą.

Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z przywództwa, sprzedaży, zarządzania sprzedażą, motywacji, komunikacji, oraz wystąpień publicznych.