Zuzanna Skalska


360Inspiration


Partner zarządzający

Tytuł wystąpienia: Ś.P. Marketing

Jutro zostaną te firmy, które potrafiły myśleć dalej, szerzej i bardziej perspektywicznie niż ich konkurenci. Nasze codzienne życie ulega dużym zmianom, które będą następować szybciej niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Mamy nowa generacje, wychowana na nowoczesnej technologii komunikacji. Robotyzacja zaczyna zastępować prace ludzka oraz powoli kończą się naturalne zasoby Ziemi. Czekają nas burzliwe zmiany, których konsekwencji nikt jeszcze nie zna ale każdego z nas one dosięgną. Firmy musza zacząć myśleć inaczej, to już nie jest dobra wola zarządzającego lecz nowa reguła gry. Chcesz ja wygrać? Otwórz się na to co nieznane, co dzisiaj wydaje się być abstrakcją, gdyż tylko w ten sposób przygotujesz ludzi a co za tym idzie swój biznes na zmiany. Moja definicja trendów nie dotyczy „ nowego koloru” kubka czy krzesła tylko świadomości nadchodzących zmian szeroko rozumianego krajobrazu dla biznesu.

A człowiek? Gdzie jest w tym wszystkim przyszłość człowieka? Nie mamy autorytetów, nie mamy liderów, nie mamy bohaterów, nie mamy Guru, do których możemy się zwrócić z każdym pytaniem bo wszystkich zastąpił internet i fora społecznościowe. Druga dekada XXI wieku to przedefiniowanie znaczenia nas samych…. Po pierwsze, człowiek z którym możemy się spotkać fizycznie, po drugie miejsce, w którym możemy całym sobą poczuć biznes! Pytanie: Jaką funkcją/rolą będą odgrywać organizacje targowe i ich przestrzenie? Jak powinny się one dostosować do zmieniających się relacji ludzkich?

BIO:

Urodzona w Polsce, od 26 lat mieszka w Holandii. Skalska ma 20 lat kariery zawodowej m.in. w Philips Design i w studiu projektowym VanBerlo. Od 2007 roku jest wlaścicielką 360Inspiration, marki specjalizującej się w analizie trendów, w obszarze szeroko rozumianych innowacji, designu i rozwoju biznesu. Od 2003 roku jest w organizacji Dutch Design Week w Eindhoven. Jest wykładowcą na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven i na Parsons School of Design w Nowym Jorku. Skalska jest współzałożycielka School of Form (SOF).