Leszek Kozłowski


BIZConnect.me


Trener sprzedaży i budowy przez LinkedIn, Specjalista #SocialSelling

Tytuł wystąpienia:

BIO: