Krzysztof Paliwoda


Szkoleniowiec

Tytuł wystąpienia: Czy strategii marketingowej firmy potrzebna jest strategia personalna?

BIO:

Trener interdyscyplinarny, coach , konsultant z zakresu zarządzania personelem, mentor rozwoju osobisto-zawodowego, superwizor metodyki nauczania dorosłych. Ekonomista-socjolog z uprawnieniami psychologicznymi. Specjalista z zakresu zarządzania opartego na modelach projektowych w zarządzaniu zmianą, powiązanych z modelami równoważnego rozwoju osobisto-zawodowego i systemami HR.

Opracował metodykę analizy zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem analizy transakcyjnej i metodyki zarządzania projektowego. Autor i twórca metodologii i metodyki mierzenia własnych osiągnięć zawodowych i osobistych, opartej na Macierzy Rozwoju Personalnego (MRP).

Ulubione i najczęściej prowadzone szkolenia – treningi, wykłady w których się specjalizuje to: zrównoważone zarządzanie zmianą w rozwoju osobistym i zawodowym, komunikacja werbalna
i niewerbalna, automotywacja, budowanie systemów HR w oparciu o narzędzia motywacji pozafinansowej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na zarządzaniu projektowym. Prowadzi indywidualny coaching z kadrą zarządzającą na analizie transakcyjnej.

Zrealizował ponad 2000 szkoleń, treningów i wykładów ( ca. 15 tysięcy godz./lek). Uczestniczył w super wizji i certyfikacji 117 młodszych trenerów. Udzielił rekomendacji 45 trenerom. Współpracował z 150 dużymi i średnimi firmami. Realizował 103 projektów, recenzował 163 projektów metodycznych, w tym głównie w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.