Michał Karolczyk


Semahead


Marketing Director

Tytuł wystąpienia: Creative performance – czyli jak inżynieria ruchu w sieci może czerpać z zasobów kreatywności.

Agencje performance, jako podgrupa różnego rodzaju organizacji zajmujących się szeroko rozumianym marketingiem, często traktowane są jak genialny introwertyk z zespołem Aspergera – który świetnie liczy i analizuje, ale nie ma głowy do nietuzinkowych kreacji. Nic dziwnego – od SEO-wców, analityków, specjalistów konstruowania ruchu płatnego oczekuje się metodycznego i skrupulatnego podejścia, a nie myślenia poza pudełkiem. Ale czy na pewno? Jest jednak w takiej organizacji przestrzeń na kreatywny wsad, który w metodyce pracy agencji okazał się być cennym i podnoszącym zyski czynnikiem.
Prelekcja poruszy wątki roli metodyk pracy kreatywnej, design thinkingu i service designu na usługach zwiększania efektywności projektów performance, dostarczając nową jakość usługobiorcom oraz samej agencji. Ach, no i najważniejsze: wszystko w okrasie z esencjonalnych case’ów. 😉

BIO:

Marketer i PR-owiec z dekadą doświadczenia, które zdobywał w krakowskich agencjach, jak również „po stronie klienta” w branżach energetycznej i nieruchomości. Specjalista od budowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, twórca strategii komunikacji (także kryzysowej) w mediach, ekspert inżynierii przekazu słownego i wizualnego, entuzjasta brand designu i metodyk pracy kreatywnej.

Od dwóch lat zżyty z agencją Semahead, należącą do Bauer Media Group, gdzie obecnie pełni funkcję szefa marketingu oraz realizuje projekty z zakresu business developmentu, jako pełnomocnik Zarządu. Pomaga także klientom agencji w budowie strategii performance marketingu, prowadząc warsztaty design thinking.