WARSZTATY
16 września 2020 r.

DLACZEGO STRATEGIA MARKETINGOWA BEZ STRATEGII PERSONALNEJ JEST MNIEJ EFEKTYWNA?

4h warsztatów dla uczestników

2h indywidualnych konsultacji

Wykład wprowadzający:

Jakie są podstawowe błędy w zarządzaniu zespołem projektowym?

Program warsztatów:

1. Wprowadzenie do zrozumienia koniecznych narzędzi do zbudowania założeń strategii personalnej.
2. Porównanie narzędzi potrzebnych do budowania strategii marketingowej i strategii personalnej.
3. Praktyczna próba skonstruowania założeń strategii personalnej na podstawie założeń do strategii marketingowej.

Metodyka warsztatów oparta jest na:

1. Zarządzaniu projektowym.
2. Komunikacji bez przemocy.
3. Analizie transakcyjnej (AT)

Koszt udziału w warsztatach wynosi 200 zł netto + 23% VAT.

Bilet zawiera:

  • udział w warsztatach
  • możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącym
  • materiały szkoleniowe od prowadzącego
  • możliwość korzystania z bufetu kawowego

KRZYSZTOF PALIWODA

Trener interdyscyplinarny, coach , konsultant z zakresu zarządzania personelem, mentor rozwoju osobisto-zawodowego, superwizor metodyki nauczania dorosłych. Ekonomista-socjolog z uprawnieniami psychologicznymi. Specjalista z zakresu zarządzania opartego na modelach projektowych w zarządzaniu zmianą, powiązanych z modelami równoważnego rozwoju osobisto-zawodowego i systemami HR.

Opracował metodykę analizy zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem analizy transakcyjnej i metodyki zarządzania projektowego. Autor i twórca metodologii i metodyki mierzenia własnych osiągnięć zawodowych i osobistych, opartej na Macierzy Rozwoju Personalnego (MRP).

Ulubione i najczęściej prowadzone szkolenia – treningi, wykłady w których się specjalizuje to: zrównoważone zarządzanie zmianą w rozwoju osobistym i zawodowym, komunikacja werbalna
i niewerbalna, automotywacja, budowanie systemów HR w oparciu o narzędzia motywacji poza finansowej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na zarządzaniu projektowym. Prowadzi indywidualny coaching z kadrą zarządzającą na analizie transakcyjnej.

Zrealizował ponad 2000 szkoleń, treningów i wykładów ( ca. 15 tysięcy godz./lek). Uczestniczył w super wizji i certyfikacji 117 młodszych trenerów. Udzielił rekomendacji 45 trenerom. Współpracował z 150 dużymi i średnimi firmami. Realizował 103 projektów, recenzował 163 projektów metodycznych, w tym głównie w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.