AKTUALNOŚCI

Prawo w marketingu #6

27 stycznia 2021

Ostatnia część porad marketingowych. Influencera traktuj jak kontrahenta. Trzeba się jasno umówić i prawidłowo rozliczyć, także podatkowo.

Influencera traktuj jak kontrahenta. Trzeba się jasno umówić i prawidłowo rozliczyć, także podatkowo.

Influencera należy traktować jak każdego kontrahenta. Dla ochrony własnych interesów, sporządź z nim umowę, która będzie jasno określać obowiązki obu stron. Napisz, co i w jakim czasie powinien zrobić influencer, a także jakie wynagrodzeniu przysługuje mu za wykonaną pracę. Oczywiście musimy również pamiętać o podatkach. Rozliczenia mogą wyglądać bardzo różnie w zależności od tego, czy influencer prowadzi działalność gospodarczą czy nie. W pierwszym przypadku nasza rola będzie się ograniczać do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Natomiast w drugim przypadku będziemy musieli rozliczyć umowę w standardowy sposób, np. wystawiając dokumenty PIT.

Wydanie nagrody w konkursie praktycznie zawsze będzie opodatkowane.

Wydanie nagrody w konkursie wiąże się z zapłatą podatku dochodowego. Taka jest zasada, choć oczywiście są wyjątki (zwolnienia) przewidziane w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od kilku lat urzędy skarbowe interpretują przepisy w ten sposób, że w praktyce konkursy marketingowe nie będą prawie nigdy zwolnione z podatku. Dlatego projektując konkurs, zaplanuj również wydatki związane z zapłaceniem podatku od nagród (ok. 11,11% łącznej wartości nagród).

Loterie to akcje marketingowe dla większych budżetów. Są atrakcyjne, ale drogie.

Koszty loterii generowane są na różnym etapie jej organizacji. Poza wydatkami związanymi z zakupem nagród, czy obsługą marketingową loterii, dochodzą również tzw. „koszty administracyjne”, czyli: opłata za wydanie zezwolenia na urządzanie loterii, koszt obsługi bankowej gwarancji wypłaty nagród, koszt ewentualnych podatków od nagród. Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia stanowi 10% wartości puli nagród, przy czym opłata od wydania zezwolenia nie może być niższa niż połowa tzw. kwoty bazowej. Kwota bazowa to połowa przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. W 2020 r. najniższa opłata od wydania zezwolenia może wynieść 2.570 zł (bez względu na to, jaka będzie pula nagród). Obsługa finansowa bankowej gwarancji wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami – zamrożeniem kapitału i opłatą bankową. Przygotowując budżet loterii nie możemy zapominać o podatkach. Jeśli kierujemy loterię do osób fizycznych (konsumentów), to od wydanych w loterii nagród należy odprowadzić 10% zryczałtowany podatek. Prawo przewiduje jednak zwolnienie z podatku w sytuacji, gdy wartość pojedynczej nagrody będzie niższa niż 2.280 zł brutto.

Marketing bezpośredni B2B również ma swoje wymagania prawne. RODO też stosujemy w relacjach B2B.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (czyli wpisane do CEIDG), podobnie jak ich pracownicy, są objęte ochroną danych osobowych. Oznacza to, że zbierając informacje o takich osobach, mamy obowiązek stosować RODO, w tym m.in. spełniać obowiązek informacyjny. Przepisy RODO nie mają zastosowania, gdy chodzi o dane osobowe dotyczące osób prawnych (np. nazwa oraz dane kontaktowe osoby prawnej). Ale ich pracownicy są już objęci ochroną wynikającą z RODO.

Konsument ma prawo rozumieć Twój przekaz dosłownie.

Relacja z konsumentem wymaga szczególnej ostrożności (więcej: TIP #7). Trzeba zwrócić uwagę na to, jak skonstruowane są komunikaty kierowane do konsumentów. Powinny być one na tyle jasne, by konsument nie miał wątpliwości, o co chodzi. „Gwiazdki” i „mały druczek” są dopuszczalne, ale muszą być czytelne oraz zgodne z główną komunikacją.