AKTUALNOŚCI

Prawo w marketingu #3

16 grudnia 2020

Wracamy z kolejną częścią porad prawnych dla branży marketingowej przygotowanych przez naszego partnera, CORE Law Grzybowski & Pilc

Umowa w formie „skan na mailu” nie jest „na piśmie”. „Na piśmie” to formalnie papier i podpis.
 
Umowa zawarta za pośrednictwem maila będzie ważna i wiążąca, ale nie będzie miała formy pisemnej. Forma pisemna będzie zachowana tylko wtedy, gdy spiszemy nasze ustalenia na papierze i podpiszą je właściwe osoby, tj. takie które mogą reprezentować poszczególne strony umowy. Tak samo jest w przypadku wprowadzania zmian do już obowiązującej umowy. Jeśli w pierwotnej umowie zawarliśmy zapis, że wszelkie zmiany muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, to nie możemy wymienić się nowymi ustaleniami jedynie w formie mailowej. Konieczne będzie wymienienie się aneksem do umowy spisanym na papierze i podpisanym przez uprawnione do tego osoby
 
Zgoda na e-mail marketing musi być możliwa do wycofania. Tak samo łatwo, jak została wyrażona.
 
Sposobów na to, aby dana osoba mogła w łatwy sposób wyrazić zgodę na e-mail marketing jest wiele. Najczęściej wystarczy jedno kliknięcie w odpowiedni checkbox lub wpisanie adresu email w przeznaczone do tego pole. Tak samo łatwo powinno dać się zgodę wycofać. Skoro do udzielenia zgody wystarczy jedno kliknięcie, to powinno ono również wystarczyć do jej wycofania. Opcja „wycofaj zgodę” może być np. aktywnym linkiem przesyłanym w stopce maila zawierającego komunikat marketingowy. Jeśli wycofanie zgody miałoby być trudniejsze niż wyrażenie – zgoda będzie nieważna.
 
Prawa autorskie można przenosić tylko na piśmie. Czyli na papierze i z podpisem. Mail nie wystarczy.
 
Jeśli chcesz legalnie korzystać z czyjegoś dzieła, to zasadniczo masz dwie opcje: przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji. Jeśli zależy Ci na trwałym nabyciu praw, wybierz przeniesienie autorskich praw majątkowych. Żeby do tego doszło musisz zawrzeć umowę, w której trzeba wyraźnie określić m. in. pola eksploatacji – czyli sposób, w jaki można z utworu korzystać. Umowa musi zostać spisana na piśmie, tj. na papierze, z podpisami zbywającego i nabywającego prawa. W przeciwnym razie umowa będzie nieważna i nie nabędziesz praw autorskich.
 
#prawowmarketingu #poradyprawne #poradymarketingowe #corelaw