AKTUALNOŚCI

Prawo w marketingu #4

8 stycznia 2021

Po świątecznej przerwie wracamy do Was z kolejną częścią porad prawnych dla branży marketingowej przygotowanych przez naszego partnera, CORE Law Grzybowski & Pilc.

✅ Jeśli w ramach marketingu coś komuś dajesz (np. nagrodę), weź pod uwagę kwestie podatkowe.

Planując akcję marketingową nie zapomnij o kwestiach podatkowych. Takie przeoczenie może drogo kosztować. Każda akcja jest inna, a co za tym idzie pociąga za sobą określone konsekwencje podatkowe. Jeśli organizujesz np. konkurs dla konsumentów, to musisz odprowadzić zryczałtowany 10%-owy podatek dochodowy od nagród. W tym przypadku bardzo rzadko można skorzystać ze zwolnienia (więcej: TIP #17). Inaczej będzie przy promocji buy&get (sprzedaży premiowej) dla konsumentów. Nagroda o wartości do 2.000 zł brutto jest wtedy zwolniona od podatku. Ten krótki przykład pokazuje jak różne zasady podatkowe obowiązują przy organizacji poszczególnych akcji promocyjnych.

 

✅ Na przeprowadzenie akcji z losowaniem nagród, musisz mieć zezwolenie Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa o grach hazardowych nakłada na podmioty organizujące loterie szereg obowiązków. Jednym z nich jest wymóg uzyskania zezwolenia Krajowej Administracji Skarbowej. O takie zezwolenie musisz wystąpić odpowiednio wcześniej. Bezpieczny czas to 2 miesiące przed planowanym startem loterii. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest uiszczenie dodatkowej opłaty administracyjnej. Jest to kwota, która stanowi 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż połowa przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo: w 2020 r. jest to nie mniej niż 2.570 zł.

 

✅ Nie zawsze musisz mieć zgodę na przetwarzanie osobowych. Zgoda to ostateczność.

Niestety, wciąż bardzo popularne jest przekonanie, że zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych. W rzeczywistości tak nie jest. Istnieją również inne podstawy do przetwarzania danych osobowych, również do celów marketingowych. Trzeba pamiętać, że zgoda to ryzykowne rozwiązanie, bo można ją w każdym momencie wycofać. Planując proces związany z przetwarzaniem danych osobowych trzeba sprawdzić, czy na pewno nie ma innej podstawy prawnej niż zgoda (np. prawnie uzasadniony interes albo sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).

 

✅ Bądź przejrzysty w relacjach z konsumentami. Przemilczenie ważnych kwestii jest wprowadzeniem w błąd.

Informacje podawane konsumentom nie mogą wprowadzać w błąd, czyli nie mogą powodować podjęcia przez przeciętnego konsumenta decyzji, której nie podjąłby, gdy miał komplet informacji. Właśnie dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie komunikacji marketingowej. Nota prawna (legal), która pojawia się w komunikacji (np. materiałach promocyjnych) powinna zawierać wszystkie informacje, które z punktu widzenia konsumenta są ważne, tj.: czas trwania akcji, warunki wzięcia udziału (np. co należy kupić i jak zgłosić udział), kto może być uczestnikiem akcji (np. że uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia), inne, nietypowe z punktu widzenia przeciętnego konsumenta zasady akcji zawarte w jej regulaminie (np. obowiązek zachowania paragonu potwierdzającego zakup produktu objętego akcją, wyłączenie niektórych produktów z promocji), sposób, w jaki uczestnik może zapoznać się z regulaminem (np. że jest on dostępny na wskazanej stronie internetowej), kontakt do organizatora akcji.

 

✅ Niektóre produkty mają surowe warunki marketingowe (alkohol, tytoń, leki, ale też mleko dla niemowląt).

Planując akcję marketingową trzeba zawsze zadać sobie pytanie, czy w stosunku do produktu, który chcesz promować nie ma jakichś prawnych ograniczeń. Tak będzie np. w przypadku alkoholu czy tytoniu. Dla przykładu, nie jest dozwolone urządzanie loterii promocyjnej dotyczącej papierosów. Zakaz reklamowania produktów sensytywnych typu alkohol czy papierosy jest raczej intuicyjny i powszechnie znany. Ale już zakaz dotyczący reklamy mleka modyfikowanego może budzić zaskoczenie. Jest to świetny przykład na to, że zawsze podejmując działania marketingowe trzeba zachować czujność. Główne kategorie produktów objętych obostrzeniami to: napoje alkoholowe (w tym również piwo); wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe , a także produkty imitujące ww. wyroby; produkty lecznicze; preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt; podlegające refundacji ze środków publicznych: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne.